PROJEKT A NÁVRH ZATEPLENÍ DOMU

Nabízíme Vám správné řešení zateplení stěn, zateplení podlahy, zateplení stropu a střechy pro Váš dům. Zateplení domu  doporučujeme řešit komplexně s pečlivým návrhem a plánem, jakou formu zateplení provést a jakou úsporu Vám tato varianta přinese. Nezapomínejte, že zateplení domu je investice s jistou návratností a úsporou Vašich finančních prostředků za drahé energie.

 

Pouze kvalitní návrh zateplení s výpočtem tepelné náročnosti stávající budovy a výpočtovým návrhem zatepleného stavu domu Vám přinese jasné informace o výši úspory a délce návratnosti prostředků, které jste do zateplení vložili.

 


Nabízíme Vám: 

 • PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO DOTACE V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • NÁVRH ZATEPLENÍ DOMU S VÝPOČTEM NÁVRATNOSTI VAŠÍ INVESTICE
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
 • PROJEKTOVOU DOKUMENTACI REKONSTRUKCE DOMU SE ZATEPLENÍM
 • PROJEKTOVOU DOKUMENTACI NOVOSTAVBY S NÁVRHEM VHODNÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
 
Vaši poptávku rádi vyřídíme a zpracujeme cenovou kalkulaci projekčních prací.
Kontaktujte nás prosím. Rádi pomůžeme.
 

Vedoucí obchodu,

konzultační činnost:

 

Roman Studený

info@zofifasady.cz

 
 


V rámci naší projekční činnosti Vám nabízíme:

1.  Zhodnocení stávajícího stavu Vašeho domu na základě VÝPOČTU TEPELNÉ NÁROČNOSTI DOMU

 

 2.  Návrh vhodných tepelněizolačních opatření s uvedením % úspory nákladů na vytápění. MOŽNÉ VARIANTY VÝPOČTU ZATEPLENÍ DOMU S INFORMACÍ O % VÝŠI ÚSPORY

 • varianta - STANDARTNÍ ZATEPLENÍ DOMU
 • varianta - NÍZKOENERGETICNÉ ZATEPLENÍ DOMU
 • varianta - PASIVNÍ  ZATEPLENÍ DOMU 

 

3.  Vyčíslení nákladů na realizaci navržených tepelněizolačních opatření se stanovením délky návratnosti vložených prostředků. NABÍDKY NA DODÁNÍ KOMPLETNÍ REALIZACE A MATERIÁLŮ PRO ZATEPLENÍ DOMU

 

 

4.   Vyhotovení kompletní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ DOMU, která obsahuje:

 • výkresy stávajícího stavu domu - půdorysy podlaží, řez A,B, pohledy domu
 • výkresy domu s vybraným tepelněizolačním opatřením z nabízených variant - technickou zprávu, půdorysy podlaží, řez A,B, pohledy s grafickým a barevným ztvárněním nové fasády domu, detaily konstrukčních řešení a navržených izolačních souvrství, montážní technologický předpis zateplení domu, výpis klempířských prvků, výpisy otvorových prvků
 • výpis doporučených materiálů pro zateplení domu, technické listy výrobků
 

5.  Odborná konzultace 2 hodiny našeho pracovníka (1 hodina konzultace u přípravy + 1 hodina konzultace na vysvětlení projektu), kde Vám podá všechny informace o návrhu a provedení zateplení Vašeho domu a odpoví na Vaše dotazy
 
 
6.   V rámci nově otevřeného dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, vyřídíme všechny administrativní kroky od podání žádosti, vyčíslení výše dotační podpory, přes realizaci zateplení až po zařízení proplacení nárokovatelných dotačních prostředků.