Fasádní profily a příslušenství LIKOV

  •  
  •  

Dobrý den,

 

jednou z nejčastějších chyb při realizaci zateplení fasády, je nepoužití všech předepsaných součástí systémů ETICS. Např. nepoužití některých fasádních profilů je dnes bohužel běžnou praxí. Při realizaci sice ušetříte pár tisíc korun, ale v budoucnu Vás bude čekat problém, jehož odstranění bude mnohonásobně nákladnější.

 

Například nepoužíti tzv. Okenního nadpražního profilů LTULTDU, nebo VLTU má za následek vzlínání vody po horním ostění a případné odmrzaní omítky v zimním období. Na fotkách níže můžete vidět, jak vypadá omítka po dvou letech bez aplikace doporučených profilů a příslušenství. 

 
  
 
Nepoužívání předepsaných fasádních prvků a lišt je velkou chybou. Tyto prvky jsou pro budoucí funkčnost fasády nesmirně důležite.
 
Většina firem a stavebníků se spokojí s hliníkovou zakládací lištou LOS a plastovým rožkem s perlinkou.
 
TO ALE NESTAČÍ! 
 
Za posledních deset let se nabídka přislušenství a systémových prvků značně zlepšila. To vše ku prospěchu finální funkčnosti celého zateplovacího systému. 
 
 
 

V nabídce doplňků a systémových lišt od předního výrobce LIKOV tak naleznete: 

Zakládací profily a příslušenství pro správné založení zateplovacího systému  

ZAKLÁDACÍ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Zakládací profil LO je důležitou součástí každého zateplovacího systému. Plní funkci startovací, okapovou, protipožární a ochrannou proti škůdcům. K zakládacím profilům dodáváme kompletní sortiment doplňků a příslušenství jako natloukací hmoždinky, spojky, vymezovací podložky, okapnice LO s tkaninou. 

 

Zakládací sada ETICS PVC

ZAKLÁDACÍ SADA ETICS PVC

PVC profil zakládací slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému budovy. PVC lišta s tkaninou splňuje požadavky požární ochrany.


Použitím PVC plastového profilu se eliminuje únik tepla tepelným mostem.

 


ROHOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

ROHOVÉ A UKONČOVACÍ PROFILY

Rohové a ukončovací fasádní profily, lišty dodáváme od výrobce LIKOV v PVC a Al provedení s tkaninou Vertex. Nabízíme flexibilní, obloukové, plastové a hliníkové rohové profily a lišty. Rohový profil je nutná součást každé opravy a zateplení fasády. Rohové profily vytváří nutnou výztuhu každého nároží domu, ostění a vytváří jejich potřebnou rovinatost.

 

OKENNÍ PROFILY

OKENNÍ PROFILY

V této kategorii najdete doplňkové fasádní profily, které plní funkci okapovou, napojení na parapet, začišťovací lišty k oknům.

 

Doporučujeme tyto profily na zateplených fasádách použít. Docílíte tak plné funkčností a dokonalého vzhledu. Vše má přece své místo a účel. Tak i okapové, začišťovací a parapetní profily plní svou funkci a prodlouží tak životnost vaší fasády. Nevyplácí se šetřit na věcech, které plní svou funkci a zvyšují komfort.

 

DILATAČNÍ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DILATAČNÍ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

 Dilatační fasádní profily slouží k napojení dvou sousedících objektů a to jak v ploše, tak v nároží. Profil přenese možný pohyb v budoucnu mezi jednotlivými stavbami nebo částí staveb, které byli postupně dostavěny nebo napojeny. Použití dilatačního profilu má své opodstatnění a podcenění faktu, že objekty mezi sebou musí být rozděleny dilatační spárou může způsobit nežádoucí poškození na opravené nebo zateplené fasádě. 

 

ARMOVACÍ ROHY, BOSÁŽNÍ PROFILY

ARMOVACÍ ROHY, BOSÁŽNÍ PROFILY

Díky armovacím dílců dosáhnete ideálního pokrytí rohu bez dodatečného střihání nebo tvarování tkaniny, eliminujete problémy s napojením tkaniny v hůře dostupných místech a zamezíte vzniku prasklin. 

 

Bosážní profil BP-PVC je ideální pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

 

BALKONOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BALKONOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémové okapnice balkonových profilů složí k oplechování balkonů a teras a vyřešení náročných detailů, kde vznikají problémy se zatékáním vody do jejich konstrukce. 

 

Elektroinstalace do zateplení 

ELEKTROINSTALACE DO ZATEPLENÍ 

Slouží k instalaci elektrických zařízení, zásuvek a vypínačů (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků. Montážní deska a montážní krabice umožňuje montáž zařízení při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm. 

 

FASÁDNÍ ZÁTKY A FRÉZKY

 FASÁDNÍ ZÁTKA

 

Doporučujeme při montáži zateplovacího systému fasády všehny tyto prvky použít. Prodloužíte si tak funkčnost a hezký vzhled fasády minimálně o 20 let.

 

Podívejte se na video, které je věnované chybám při zateplení a jak těmto problémům předcházet:  

 

 

Rádi Vám s výběrem veškerého příslušenství poradíme. Veškeré příslušenství a doplňky držíme trvale skladem.

Volejte bezplatnou linku  800 46 46 46 nebo nás navštivte v našem Fasádním Centru Olomouc:

ZOFI fasády s.r.o.  Týnecká 921/11, Olomouc - Holice, 779 00 

 

 


 
Těšíme se na Vás,
 
Tým ZOFI Fasády s.r.o.