Provětrávané fasády - materiály a montáž

  •  
  •  

Provětrávané fasády jsou jednou z možností vnějšího zateplení budov.

Jsou vhodné mimo jiné pro dodatečné zateplení malých rodinných domků a chat svépomocí.
Izolační desky jsou vkládány do roštu, který nese vnější fasádní obklad. Rošt bývá tvořen ocelovými nebo dřevěnými profily.

Do roštu vkládáme izolační desky, které jsou drženy roštem nebo pomocí talířových hmoždinek. Mezi tepelnou izolací a vnějším fasádním obkladem musí být větraná vzduchová mezera směrem od soklu k atice o min. šířce 20 mm.

Tepelněizolační desky z kamenné vlny a skelného rouna jsou nejvhodnějším izolačním materiálem pro použití v provětrávaných fasádách. Hlavními přednostmi izolací pro provětrávané fasády jsou: 

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • zvukopohltivost
  • nízký difůzní odpor - fasádá dýchá
  • nehořlavost - izolace zamezují šíření požáru po fasádě

Doporučené tepelné izolace: 
Konstrukční materiály:
 

Montážní postup zateplení jednoduché provětrané fasády s obkladem palubka, deska, plastové palubka:

 

Na fasádu se montuje vodorovný dřevěný rošt. Svislá vzdálenost dřevěných latí roštu odpovídá šířce izolačních desek. Výška latí odpovídá tloušťce izolace (Doporučujeme 8 - 10 cm izolace).  Montáž dřevěného roštu

Mezi latě se postupně vkládají izolační desky.  Vkládání izolace

Na vodorovný rošt se montují svislé latě, které zajišťují provětrávání.  Provětrávací mezera

Na svislé latě se připevňuje obkladový materiál.  Finální obložení