Balkóny, lodžie - jejich rekonstrukce a opravy
Pokládání dlažby na balkónech patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů a dlažeb. Vlhkost, která se dokáže nahromadit v podkladu, vlivem změny objemu například v zimě při mrazu, dokáže silně znehodnotit položenou dlažbu. Věnujete-li tomuto problému předem patřičnou pozornost, nemusíte se bát, že Vám později způsobí nějaké těžkosti.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou Ceresit CN 83Info (s přidáním emulze Ceresit CC 81Info).

Příprava podkladu

Na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete základní hloubkový nátěr Ceresit CM 17Info a nechte min. 4 hodiny zaschnout.

Utěsnění podkladu

Dvousložkové utěsnění Ceresit CL 50Info proveďte ve dvou vrstvách. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás Ceresit CL 52Info. Alternativa: Elastická těsnicí malta Ceresit CR 166Info.

Lepení dlažby

Flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 19Info lepte metodou tenkovrstvého lepení, lepicí malta umožňuje nanášení pouze na podklad. Alternativa: Flexibilní lepicí malty Ceresit CM 16Info, CM 17Info, CM 18Info, lepte kombinovanou metodou (potírejte lepicí maltou i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand´ElitInfo. Alternativa: Ceresit CE 40 AquastaticInfo, Ceresit CE 35 SuperInfo.

Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte těsnicím provazcem a utěsněte sanitárním silikonem Ceresit CS 25Info.