Dobrý den,

nově pro Vás nabízíme kvalitní alternativu ke klasickým zateplovacím systémům z EPS nebo fasádní vaty.  

Zateplovací systém New-Therm s izolantem z polyuretanových desek PD-PUR 30/40. 
Vynikající tepelně izolační vlastnosti izolantu šetří až 50% tloušťky systému vedle EPS nebo fasádní vaty.

Další velkou výhodou je např. prodyšnost celého systému.
 
 
 
VÝHODY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NEW-THERM 

BEZ KONDENZACE VODNÍCH PÁR 
V zateplené konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních par (bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN-EN-ISO-13788).

PUR DESKY NEPŘIJÍMAJÍ VODU
Polyuretanové desky jsou navrženy tak, že jsou schopny propustit vodní páru, ale zároveň izolovat proti kapalné vodě.

ODOLNĚJŠÍ VŮČI POŠKOZENÍ
Systém NEW-THERM celkově vykazuje vyšší odolnost vůči mechanickému poškození.

VHODNÝ I NA ZATEPLENÍ SOKLU
Vzhledem k pevnosti a nenasákavosti PUR desek, je NEW-THERM systém vhodný i na izolaci soklu.

PROSTOROVÁ ÚSPORA
Podstatně tenčí izolant zaručuje úsporu především na problémových partiích domu, jakými jsou okna, balkóny, lodžie, přesahy střech či okapové chodníky.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Polyuretanové desky jsou zdravotně nezávadné. Nevylučují žádné škodliviny, přičemž zpomalovač hoření je založen na ekologické bázi.

SAMOZHÁŠLIVOST
Samozhášivý polyuretanový izolant, který při hoření neskapává.

DŮM BEZ PLÍSNÍ A ŘAS
Nulové kondenzační zóny eliminují tvorbu plísní a řas.

STÁLOBAREVNOST
Systémové omítky Armasil a Novalith zaručují dlouhověkost vaší fasády i při extrémní námaze povětrnostních vlivů.