Datační program Nová zelená úsporám pouze pro rodinné domy

  •  
  •  

 Program poběží v letech 2013 - 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov.

 
Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů.
 

Vláda dnes schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám, který jí předložil ministr Tomáš Chalupa. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke schválení vládě České republiky včetně první výzvy k předkládání projektů.

 

První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. 

 

 Navrženy jsou tyto formy podpory:

  • přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy
  • bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu
  • dotace na projektovou dokumentaci

 

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

 

Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

 

  • Máte zájem o podrobné informace o dotacích?
  • Hledáte vhodného projektanta na propočet tepelné náročnosti a návrh úsporných opatření pro Váš dům?
  • Pro realizaci zateplení potřebujete solidní a spolehlivou firmu?

 

Jsme tu pro Vás.

Prosím své dotazy a poptávky zasílejte na

info@zatepleni-fasad.eu , 776 188 359

 

Roman Studený Vám rád na vše odpoví a pomůže.