Dýchání stavebních konstrukcí stěn

  •  
  •  

 

Nejčastější pověrou ohledně zateplování stěn fasádním polystyrenem je udušení stěny a zabránění dýchání stěny. Zateplení fasády nebrání dýchání stěn!!!

 

Přes stěny domu nedochází k výměně vzduchu. Neprůsvitné stavební konstrukce stěn ovlivňují propustnost, výměnu vzduchu s větráním domu pouze 1-2%, což je naprosto nepodstatné a zanedbatelné.

 

Je až úsměvné, jak jsou někteří majitelé domů přesvědčeni, že jejich dům (např. plná cihla s břízolitovou omítkou nebo betonový panel) dýchá. Konkrétně břízolitové omítky mají velký difuzní odpor a tím malou paropropustnost.  Já osobně je nazývám betonem na stěně. (Často tyto omítky mají duté místa, drolí se a vykazují značné nerovnosti a jsou nevhodným podkladem pro zateplení domu. Až v 40% případů je nutné břízolitovou omítku osekat.)

 

Skutečné větrání domu zajišťují otvorové prvky, technologická zařízení, digestoře a vzduchotechnika. Ostatní konstrukce a spáry nesmí výměnu vzduchu zajišťovat.

 

Zateplení domu tedy nemá na výměnu vzduchu v domě žádný vliv. Vnějším zateplením stěn dochází v interiéru domu k dýchání povrchu stavební konstrukce a částečné výměně vlhkosti vzduchu mezi stěnou a interiérem. Což má pozitivní vliv na pobyt v místnosti. Konstrukce se přirozeně přizpůsobuje vlhkosti a teplotě vzduchu v interiéru domu.

 

Pokud jsou stěny postiženy vzlínající vlhkostí od základů nebo naakumulovanou vlhkostí způsobenou nesprávným užíváním stavby, je nutné tyto jevy odstranit a zamezit dalšímu vzlínání. Až stěna obsahuje méně než 6-10% vlhkosti, lze ji následně zateplit. V těchto případech je na místě použití fasádní vaty nebo difuzně otevřený polystyren např. Baumit Open, Weber Clima.

 

U zateplených domů s novými okny doporučuji pro kvalitní výměnu vzduchu předepsaný systém větrání okny viz obrázek č.14, nebo rekuperační jednotku.

 

Obr. Doporučené cykly větrání v domě po výměně nových oken a zateplení bez použití rekuperace

 

 

 

Na závěr této kapitoly bych chtěl zmínit a vysvětlit tzv. DIFUZNÍ ODPOR stavebních materiálů.

 

Difúzní odpor je schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá” a umožňuje vodní páře a plynům pohyb konstrukcí.
Faktor difúzního odporu: označení μ (mí), bezrozměrná veličina.  Jde o poměrnou materiálovou veličinu, která říká, kolikrát je součinitel difúze vodních par ve vzduchu větší, než součinitel difúze vodních par v daném materiálu.

 

Dýchání stavebních konstrukcí stěn - článek stáhnout v PDF na tomto odkaze